Besshøe

Besshøe

Dato: 6. januar 2007

Høyde: 2258 m.o.h
Primærfaktor: 650
Kart: 1618 III "Glittertinden"
Koordinater: 483343 6820523


Turen startet fra Bessheim klokka 0800 i måneskinn, -4ºC og med spillende lirype.
Det var fint skiføre og med skifeller gikk det lett opp lia. Fulgte Bessvatnet til midt på, hvor vi tok av og begynte oppstigningen mot Besshøe.
Oppstigningen gikk greit i variabelt og fasinerende vær. Etter 4,5 timer var vi på toppen av Besshøe.

På vei ned stoppet vi på "Brui" for å se om vi kunne finne Besshøe Ø. Og etter litt leting fant vi den.
Grei adkomst gjennom et hull i fjellet. Toppen ble barometermålt til ca 2020 m.o.h. og skardybden til mellom 9 og 11 meter.

Var nede ved bilen igjen klokka 1615.


Fauna:
Lirype, ravn og ferske spor etter fjellrype.
Spor etter hare, rødrev, røyskatt og rein.Over Bessvatnet i soloppgang

Tore på vei opp til Besshøe

På "Brui"

Toppen av Besshøe 2258 m.o.h.

Hull i fjellet ved Besshøe Ø

Arne på toppen av Besshøe Ø

Vårt rutevalg hentet fra GPS:Forrstørret utsnitt av toppene: