Kvitskardtinden

Dato: 17. august 2008

Høyde: 2193 m.o.h
Primærfaktor: 300
Kart: 1617 IV "Gjende"
Koordinater: 0476200 - 6807050

Kvitskardoksle

Dato: 17. august 2008

Høyde: 2065 m.o.h
Primærfaktor: 15
Kart: 1617 IV "Gjende"
Koordinater: 0475900 - 6806400

Vestre Torfinnstinden

Dato: 17. august 2008

Høyde: 2090 m.o.h
Primærfaktor: 35
Kart: 1617 IV "Gjende"
Koordinater: 0476950 - 6804600

I dag har vi godt selskap. Øyvind og Håvard slår følge for å bli med på forsøket om å gå alle Torfinnstinder via Kvitskardstinden og –oksle.

Som vanlig når Øyvind og Håvard er med går det i en viss fart, så etter å ha vasset Vesleåi er vi plutselig oppe i Svartdalen. Begynner å bli vant denne mota nå!
Oppe i Svartdalen tar vi en kjapp pause mens tauet hentes fram fra sin gjemmeplass hvor det ble lagt igjen etter gårsdagens tur på Nåla.

Så er det pån igjen og det går i jevnt ”trav” til vi er i sør-østenden av vann 1490. Derfra staker vi ut kursen mot Kvitskardbrean. Vi følger noen fine sva fra dalen og opp til brekanten hvor vi krysser breelva. Vannføringen er forholdsvis liten så høyt oppe.
Deretter skrår vi sørover slik at vi ta tar oss opp på den nordlige ryggen/utspringet av Kvitskardtinden via en vanskelig adkomst med klyving på fuktige og mosebelagte hyller. Et veivalg vi ikke vil anbefale. (Følg i stedet rutevalget som anbefales i Norges fjelltopper...).

Oppe på ryggen blir det så bratt at vi må ta oss ned i ura på vestsiden av ryggen.( Dette gjelder selvsagt ikke Øyvind som følger høyeste eggen hele veien). Etterhvert er vi på snø som vi følger nesten til ryggen på hovedtoppen av Kvitskardtinden. Snørenna er temmelig bratt øverst så vi tar oss inn på steingrunn ca. 100 meter før vi er oppe. Og det er utrolig hyggelig å plutselig være på ryggen og oppdage varden som ligger 150 meter unna. Det er forøvrig litt av en varde! Kanskje en av de største og mest forseggjorte i 2K-verdenen?

Etter en god matpause og noe fotografering følger vi sørryggen ut til oksle som ligger 6-700 meter sør for hovedtoppen. Deretter skrår vi østover brea for å komme opp på ryggen mellom Kviskardtinden og Torfinnstindane. Ryggen som vi følger rett sør er lang og får et temmelig luftig og smalt punkt som må forseres før vi er oppe på Vestre Torfinnstinden. Når vi kommer så langt at vi ser ned i skaret mellom Vestre og Midtre og ser hvor bratt det er opp til Midtre, begynner vi å innse at det kan bli vanskelig å få tatt med Midtre og Austre før det blir mørkt.

Arne og Øyvind tar seg helt ned i skaret og ser at det er flere taulengder opp til Midtre. Øyvind som ikke har de samme sperrer som oss vanlig dødelige bestemmer seg for å ta seg ned i renna fra skaret for så å komme opp på Midtre fra sør. Han fraråder oss å følge etter da det er utrivelig løs ur i renna.

Det betyr at vi andre noe skuffet starter på returen.Etter returen fra Vestre velger Håvard å ta seg ned i sørvestsiden for å møte Øyvind på Torfinnsbu, mens Arne og Turid går samme, lange vei tilbake. Dette betyr mange høydemeter eksra da den enkleste veien går via toppen på Kvistskardtinden.

Men returen er likevel grei da vi kan følge kanten av Kvitskardbreen helt ned til svaene. Og derfra er det ikke langt ned til Svartdalen. Etter en god pause i Svartdalen er det tid for den siste biten ned til Gjendebu.


Fauna:
Heipiplerke, linerle, steinskvett, snøspurv, ravn, tårnfalk, lirype og fjellrype.


For å se hele albumet fra turen, klikk her...

Vårt rutevalg hentet fra GPS:


Forrstørret utsnitt av toppene:
  |   Hovedside   |   Blogg   |   2000-metringene   |   Tur-rapporter   |   Bilder   |   Om oss og prosjektet   |   Linker   |   Gjestebok   |   E-post   |