SEPTEMBER 2007

 
Fanaråken
Dato: 1. september 2007
Høyde: 2068 m.o.h
Primærfaktor: 450
  Les mer...


Nørdre Slettmarkhøe (N2)
Dato: 3. september 2007
Høyde: 2071 m.o.h
Primærfaktor: 10
Slettmarkhøe
Dato: 3. september 2007
Høyde: 2190 m.o.h
Primærfaktor: 440
  Les mer...


Søre Langedalstinden
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2030 m.o.h
Primærfaktor: 15
Midtre Langedalstinden
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2045 m.o.h
Primærfaktor: 10
Mesmogtinden
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2264 m.o.h
Primærfaktor: 770
Langedalstinden
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2206 m.o.h
Primærfaktor: 100
Søre Svartdalspiggen
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2065 m.o.h
Primærfaktor: 55
Midtre Svartdalspiggen
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2065 m.o.h
Primærfaktor: 40
Store Svartdalspiggen
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2174 m.o.h
Primærfaktor: 180
Nørdre Svartdalspiggen
Dato: 4. september 2007
Høyde: 2137 m.o.h
Primærfaktor: 50
  Les mer...


Store Knutsholstinden
Dato: 5. september 2007
Høyde: 2341 m.o.h
Primærfaktor: 970
  Les mer...


Nørdre Nål på Knutseggen
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2035 m.o.h
Primærfaktor: 10
Nestnørdre Nål på Knutseggen
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2035 m.o.h
Primærfaktor: 10
Midtre Nål på Knutseggen
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2045 m.o.h
Primærfaktor: 15
Nørdre Knutsholstinden
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2185 m.o.h
Primærfaktor: 55
Midtre Knutsholstinden
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2170 m.o.h
Primærfaktor: 40
Burchardts Tind
Dato: 6. september 2007
Høyde: 2125 m.o.h
Primærfaktor: 30
  Les mer...


Austre Surtningssue
Dato: 8. september 2007
Høyde: 2078 m.o.h
Primærfaktor: 28
Vest for Austre Surtningssue
Dato: 8. september 2007
Høyde: 2070 m.o.h
Primærfaktor: 12
Surtningssuoksle
Dato: 8. september 2007
Høyde: 2222 m.o.h
Primærfaktor: 15
Nestaustre Surtningssue
Dato: 8. september 2007
Høyde: 2035 m.o.h
Primærfaktor: 15
  Les mer...


 


  |   Hovedside   |   Blogg   |   2000-metringene   |   Tur-rapporter   |   Bilder   |   Om oss og prosjektet   |   Linker   |   Gjestebok   |   E-post   |